Sopimusehdot

ASIAKKUUS

Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja solmiessaan Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakassopimuksenLiikuntakeskus Kunnon Paikan verkkokaupassa tai Liikuntakeskus  Kunnon Paikan vastaanotossa. Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakkaita voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on käytössään sähköpostiosoite ja suomalainen tilinumero. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee Liikuntakeskus Kunnon Paikan sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla ja hänelle luovutetaan asiakastunniste ainoastaan huoltajan hyväksynnällä. Asiakas on tietoinen, että Liikuntakeskus Kunnon Paikka toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa, ja että pääasiallinen kommunikointi keskuksen kanssa tapahtuu sähköpostitse. Liikuntakeskus Kunnon Paikalla on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

 

ASIAKASTUNNISTE, ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA ASIAKASVIESTINTÄ

Asiakkaalle luovutetaan käyttöön asiakkuuden todentamista varten henkilökohtainen asiakastunniste.  Asiakastunniste on aina esitettävä Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakaspäätteellä jokaisen käynnin yhteydessä . Asiakastunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Asiakas on vastuussa huolimattomasti säilytetyn asiakastunnisteen väärinkäytöstä mahdollisesti koituvista kustannuksista.

Asiakastunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakastunnisteen kadotessa tulee asiakkaan lunastaa uusi tunniste kadonneen tunnisteen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet tunnisteet vaihdetaan veloituksetta.

Asiakkaan on välittömästi tiedotettava yhteystietojensa muutoksesta. Liikuntakeskus Kunnon Paikka tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti (Tietosuojalaki/2018). 

Solmimalla Liikuntakeskus Kunnon Paikan palvelusopimuksen asiakas hyväksyy sen, että Liikuntakeskus Kunnon Paikka voi ottaa asiakkaaseen yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmällä, sähköinen viestintä mukaan lukien (mm. sähköposti, tekstiviestit ja multimediaviestit) tiedottamistarkoituksessa ja/tai kertoakseen kampanjoista ja muista tarjouksista ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointitiedusteluita ottamalla yhteyttä Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakaspalveluun. Asiakas ei voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakkuuteen liittyvää viestintää, joka voi koskea mm. Palvelusopimuksen muutoksia, asiakastyytyväisyyttä tai muita asiakkuuteen liittyviä tärkeitä tiedotteita.

 

ASIAKKUUDEN VOIMASSAOLOAIKA

Asiakkuus on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Asiakkuus on henkilökohtainen. Palvelusopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Asiakkuus jatkuu automaattisesti tai niin kauan, kun asiakkuuteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. Asiakkuuden voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä ilmoittamalla asiasta Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakaspalveluun sähköpostitse tai kirjallisesti. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistus, josta ilmenee tauotuksen syy ja kesto. Tauotus tarkoittaa asiakkuuden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) kuukaudeksi.

 

ASIAKKUUDEN IRTISANOMINEN

Asiakas voi irtisanoa palvelusopimuksen 

Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakkaalla on 30 päivän irtisanomisaika. Mikäli irtisanomisajalle osuu vielä yksi palvelumaksu, tulee se maksaa ja asiakkaalla on kuntoiluoikeus maksetun kauden loppuun. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla.

MAKSUEHDOT

Asiakas voi maksaa ensimmäisen maksuerän verkkomaksuna tai maksusuorituksena vastaanotossa. 

Asiakkaan on tuotava vaihtoehtoiset maksuvälineet (liikuntasetelit ym.) ennen laskun lähettämistä. Jo lähetettyä tai erääntynyttä laskua ei voi maksaa vaihtoehtoisilla maksuvälineillä. Myöhässä tulleet liikuntasetelit käytetään tuleviin laskuihin.

Sopimuksen mukaiset tulevat Palvelumaksut tullaan laskuttamaan Asiakkaalta e-laskulla tai sähköpostitse. Laskutusta varten asiakas voi tehdä e-laskusopimuksen. Asiakas vastaa itse e-laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan. Jos e-laskusopimus ei ole valmiina laskutuspäivänä, Asiakkaalle lähetetään lasku sähköpostitse (laskutuslisä 5 euroa).

Toistaiseksi voimassaolevan Palvelusopimuksen kuukausimaksu veloitetaan asiakkaan tililtä kerran kuukaudessa. Mikäli Palvelumaksuun kohdistuvaa e-laskua ei voida veloittaa automaattisesti asiakkaan tililtä, Asiakkaalle lähetetään muistutuslasku, johon lisätään toimistokulut sekä laskutuslisä.

 

HINNANMUUTOKSET

Ilmoitettuaan asiasta asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Liikuntakeskus Kunnon Paikka voi korottaa tai laskea asiakkuuden hintaa. Liikuntakeskus Kunnon Paikka ilmoittaa muutoksista Liikuntakeskus Kunnon Paikan kotisivuilla www.kunnon-paikka.com. Ennalta maksetun määräaikaisen palvelusopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia kesken sopimuskauden. Ennalta maksetun palvelusopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden palvelusopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

Liikuntakeskus Kunnon Paikka on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

OSTOSTEN LASKUTUSSOPIMUS

Liikuntakeskus Kunnon Paikka voi tarjota asiakkaalle mahdollisuutta ostaa palveluita e-laskulla. 

Toistuvat maksuviivästymiset aiheuttavat osto-oikeuden menettämisen.

 

VASTUU MAKSUISTA

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus Liikuntakeskus Kunnon Paikan palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen palvelusopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Liikuntakeskus Kunnon Paikalla on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista.

 

TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET 

Liikuntakeskus Kunnon Paikka pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa asiakaspalvelun ja keskuksen aukioloaikoja ja tehdä sesonkiluonteisia loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Liikuntakeskus Kunnon Paikka ilmoittaa muutoksista keskuksen kotisivuilla www.kunnon.paikka.com. Liikuntakeskus Kunnon Paikka pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja tuotteiden määrää. Liikuntakeskus Kunnon Paikka varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

SÄÄNNÖT
 • Esitä asiakastunnisteesi aina Liikuntakeskus Kunnon Paikkaan saapuessasi. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.
 • Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi.
 • Tupakointi, omien alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua Liikuntakeskus Kunnon Paikan tiloissa.
 • Jos asiakas tahallisesti vaurioittaa Liikuntakeskus Kunnon Paikan kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.
 • Käytä aina treenipyyhettä kuntosalilaitteilla harjoitellessasi ja käytä treenipyyhettä myös ryhmäliikuntatunneilla mattojen päällä.
 • Pyyhi laitteet käytön jälkeen. Käyttäjiä on paljon ja näin varmistamme että laitteet ovat aina siistejä.
 • Käytä aina asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita. Pelkillä sukilla tai paljain jaloin liikkuminen liikuntatiloissa on kielletty määriteltyjä tunteja lukuun ottamatta.
 • Palauta liikuntavälineet aina alkuperäisille paikoilleen.
 • Käytä aina juomapulloa jossa on korkki.
 • Anna kaikille vieraillemme mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita. Vapauta laite toisten käyttöön taukosi ajaksi.
 • Alle 15-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua Liikuntakeskus Kunnon Paikan tiloissa paitsi lapsille tai nuorille osoitettujen aktiviteettien yhteydessä.
 • Muiden, kuin itsensä, valo- tai videokuvaaminen Liikuntakeskus Kunnon Paikassa on ehdottomasti kielletty. Kielto koskee myös kamerakännyköitä. Itsestä kuvatun kuvamateriaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen on ehdottomasti kielletty ilman kyseisen keskuksen kirjallista lupaa.
 • Uimavaatteita tms. ei tule käyttää pesutiloissa. Pyyhkeen käyttö intimiteettisyistä on sallittua.
 • Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön ei ole sallittua. Liikuntakeskus Kunnon Paikka ei vastaa yöksi kaappeihin jääneistä tavaroista.
 • Voit varata ryhmäliikuntatunneille paikan vain itsellesi. Varauksen voit tehdä enintään 7 päivää aiemmin verkkovarausjärjestelmän ollessa käytössä.
 • Kaikkia ajanvarauksia koskee peruutussääntö. Mikäli varattua aikaa ei peruuteta tuntia ennen sovittua aikaa, ja peruuttamatta jättäminen on toistuvaa, asiakas voi menettää varausoikeutensa määräajaksi tai pysyvästi. 
 • Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi. Seuraa ohjeita. Liikuntakeskus Kunnon Paikka ei vastaa asiakkaiden omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Liikuntakeskus Kunnon Paikan tiloissa tai sen alueella.
 • Mikäli asiakas ei noudata asiakas-sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia asiakkaitamme tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan asiakkuus jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. Liikuntakeskus Kunnon Paikka ei tässä tapauksessa palauta mahdollisesti ennakkoon maksettuja maksuja.
 • Liikuntakeskus Kunnon Paikka ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Liikuntakeskus Kunnon Paikka ei vastaa asiakkaiden tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä asiakkaille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Liikuntakeskus Kunnon Paikan tuottamiin palveluihin.
 • Asiakas on tietoinen, että Liikuntakeskus Kunnon Paikan toimitilassa on tallentava kameravalvonta.
 • Mikäli asiakas tuo luvatta omalla avaimellaan Liikuntakeskus Kunnon Paikan tiloihin luvatta ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 200 euron korvauksen. Ulkopuolinen henkilö ilman asiakkuutta maksaa 200 euroa korvauksen.

Korvaus laskutetaan asiakkaalta paperilaskulla.

 

SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa.

Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa maksutta myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 

Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.

 

Kunnon Paikan yhteistyökumppaneiden edut Kunnon Paikan jäsenille

Bar & Yuca

Rovakatu 21
www.yuca.fi

-10 % ruokatuotteista. Edun saat näyttämällä voimassa olevan asiakkuutesi. Voimassa oleva asiakkuus näkyy, kun kirjaudut nettisivuiltamme omiin asiakastietoihisi ('Omat sivut').

Yuca

Pekankatu 3
www.aitopilatesrovaniemi.fi

Katso Aitopilateksen tarjoamat edut asiakkaillemme täältä.

Bar & Cafe 21

Rovakatu 21
www.cafebar21.fi

 -10 % ruokatuotteista. Edun saat näyttämällä voimassa olevan asiakkuutesi. Voimassa oleva asiakkuus näkyy, kun kirjaudut nettisivuiltamme omiin asiakastietoihisi ('Omat sivut').

Hostel Café KOTI

Valtakatu 21
http://hostelcafekoti.fi

-10 % kaikki ruoka- ja juomatuotteet. Edun saat näyttämällä voimassa olevan asiakkuutesi. Voimassa oleva asiakkuus näkyy, kun kirjaudut nettisivuiltamme omiin asiakastietoihisi ('Omat sivut').

Fysiokeskus Kouta

Rovakatu 13 L 7
www.fysiokouta.fi

Katso Fysiokeskus Koudan tarjoamat edut asiakkaillemme täältä.

RoPS

www.rops.fi

RoPS tarjoaa asiakkaillemme vaihtuvia etuja, joista tiedotamme netti- ja facebooksivuillamme.

Roifoto

www.roifoto.fujikuvat.fi

Roifoto tarjoaa asiakkaillemme vaihtuvia etuja:  -20 % tilatuista valokuvista. Tilaukset voi tehdä joko liikkeessä, www.roifoto.fi tai Fujikuvat-appin kautta (Roifoton liikkeen numero on 1499). Alennus lasketaan kuvia noudettaessa.